กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระแม่ธรณี ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระแม่ธรณี ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี การประปาส่วนภูมิภาค


กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระแม่ธรณี ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี การประปาส่วนภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร โดยนายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบหมายให้นายธีรภัทร์ วงษ์จันนา หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด จัดพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระแม่ธรณี ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับพนักงานและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน