กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมแจกน้ำดื่มกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมแจกน้ำดื่มกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมแจกน้ำดื่มกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. -11.00 น. กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง นำโดย นายอดุลย์ สมอุทัย หัวหน้างานอำนวยการ , ว่าที่ร้อยตรีชโลทร ชมภูพงษ์ หัวหน้างานผลิต และพนักงาน เข้าร่วมแจกน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เลื่อนขึ้นข้างบน