กปภ.สาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563 และ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563 และ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน


กปภ.สาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563 และ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563 ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แนะนำแอปพิเคชั่น PWA Line Official และกรอกแบบสอบถาม พร้อมทั้งบริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน ซ่อมแซมท่อแตก-ท่อรั่วและอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้าน "โดยไม่คิดค่าแรง!" ซึ่งสร้างความพอใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน