การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมทำกิจกรรม Big Cleanning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมทำกิจกรรม Big Cleanning Day

25 มีนาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมทำกิจกรรม Big Cleanning Day

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล นำโดยนางกัญญา  กันตะปีติ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมทำกิจกรรม Big Cleanning Day ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล และทุกหน่วยสถานีผลิตน้ำ  เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID-19)  โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานและพื้นที่ภายนอกบริเวณ  รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานที่ตนเองต้องใช้เป็นประจำ  ด้วยแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เลื่อนขึ้นข้างบน