กปภ.สาขาราชบุรี ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังจุดให้บริการลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังจุดให้บริการลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)

26 มีนาคม 2563


กปภ.สาขาราชบุรี ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังจุดให้บริการลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  นายณัฐพนธ์  ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี  ได้มีการประชุมหารือ แนวทางในการปฏิบัติ และมอบหมายให้หัวหน้าแต่ละสายงาน  พนักงานในสังกัด เฝ้าระวังการดูแลในจุดให้บริการประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)  โดยจัดให้มีอ่างล้างมือ สบู่ ให้ลูกค้าล้างมือก่อนเข้าสำนักงาน มีบริการเจลล้างมือ ในแต่ละจุดที่มีจุดสัมผัสร่วม มีการกำหนดระยะห่างในการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ในการให้บริการขอยื่นคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำ การรับชำระค่าน้ำ แนะนำให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)

เลื่อนขึ้นข้างบน