กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

26 มีนาคม 2563


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

        เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี , หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ใน กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและผู้มาใช้บริการก่อนเข้าสำนักงาน มีจุดบริการอ่างล้างมือ และจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์บนพื้นระยะห่าง 1 เมตร บริเวณช่องทางเคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา และจุดบริการอื่นๆ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการรักษาระยะห่างตามหลัก social distancing เพื่อสุขอนามัยที่ดี และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
 

เลื่อนขึ้นข้างบน