การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญร่วมกับสำนักกรมชลประทานที่13 บูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในปีนี้ฝนทิ้งช่วงนาน ณ.อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญร่วมกับสำนักกรมชลประทานที่13 บูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในปีนี้ฝนทิ้งช่วงนาน ณ.อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญร่วมกับสำนักกรมชลประทานที่13 บูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในปีนี้ฝนทิ้งช่วงนาน ณ.อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยนายวินัย ไผ่ทองหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดร่วมกับ สำนักกรมชลประทานที่13 เพื่อบูรณาการร่วมกันโดยนายมนัส สุดพวง ผอ.สนง.ชลประทานที่ 13 พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน  น้ำดิบเหลือน้อยเนื่องจากฝนทิ้งช่วงนาน ซึ่งปัจจุบันน้ำคงเหลือนี้ เน้นเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค กปภ.สาขาเลาขวัญ ได้ดำเนินการสูบน้ำดิบ เพื่อนำน้ำมาผลิตน้ำประปาแล้วตั้งแต่เดือน ม.ค. 63 โดย จะบริหารจัดการน้ำให้สามารถมีน้ำใช้จนถึงฤดูฝนนี้ โดยได้เตรียมการไว้และขอความร่วมมือ ดังนี้1.เน้นย้ำผู้ใช้น้ำเรื่องการประหยัดน้ำ 2.สำรองน้ำไว้ใช้ 3.ติดตามสถานการณ์น้ำดิบอย่างใกล้ชิด หากเหลือน้อยจำเป็นต้องจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา 

เลื่อนขึ้นข้างบน