การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 ​มีนาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์​  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning​Talk)​ ครั้งที่ 6/2563 ​นำโดย นางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2563 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดความผูกพันภายในองค์กร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนาการให้บริการผู้ใช้น้ำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในปี ​2563 ผจก.ได้เน้นย้ำในเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย เตรียมเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ ไว้สำหรับพนักงานและผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พร้อมทั้ง ได้มอบรางวัลดาวเด่น กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประจำไตรมาส 2 แก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน