กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้กับสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้กับสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร


กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้กับสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร นำโดยนายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้กับสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร เพื่อใช้ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

เลื่อนขึ้นข้างบน