กปภ.ข.9ให้การต้อนรับคณะวิจัยจาก มช. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9ให้การต้อนรับคณะวิจัยจาก มช.


กปภ.ข.9ให้การต้อนรับคณะวิจัยจาก มช.

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วย น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.9 และหัวหน้างาน ได้ให้การต้อนรับ ผศ. ดร. มาโนช โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส เข้าพบเพื่อหารือ และขอสนับสนุนข้อมูล เพื่อดำนินการพัฒนาโครงร่างวิจัยเรื่องความมั่นคงน้ำ และรองรับการเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่

เลื่อนขึ้นข้างบน