กปภ.ข.9 เข้าตรวจติดตามปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาเถิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 เข้าตรวจติดตามปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาเถิน


กปภ.ข.9 เข้าตรวจติดตามปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาเถิน

วันที่ 21 เมษายน 2563 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วย น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และ นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ กปภ.ข.9 และทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน จังหวัดลำปาง โดยมี นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม ผู้จัดการ กปภ.สาขาเถินให้การต้อนรับ

 
โดย ผอ.กปภ.ข.9 ได้ลงพื้นที่สถานีผลิตน้ำประปา ของ กปภ.สาขาเถิน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ โดยรายงานความคืบหน้าอยู่เสมอเพื่อให้การไขแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นประชาชนผู้ใช้น้ำได้มีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน