กปภ.ข.9 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาจุน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาจุน


กปภ.ข.9 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาจุน

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วย น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และ นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ กปภ.ข.9 และทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน จังหวัดพะเยา โดยมี นางอรวรรณ รัตนจักร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาจุนให้การต้อนรับ

โดย ผอ.กปภ.ข.9 ได้ลงพื้นที่แหล่งน้ำดิบและสถานีผลิตน้ำประปา พร้อมประชุมหามาตรการเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้ง ของ กปภ.สาขาจุน โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่ และรายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน