กปภ.สาขาตาก สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดแก่มณฑลทหารบกที่ 310 เพื่อบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง และสถานที่กักกันกรณีบุคคลที่มีความเสี่ยง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตาก สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดแก่มณฑลทหารบกที่ 310 เพื่อบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง และสถานที่กักกันกรณีบุคคลที่มีความเสี่ยง


กปภ.สาขาตาก สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดแก่มณฑลทหารบกที่ 310 เพื่อบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง และสถานที่กักกันกรณีบุคคลที่มีความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก โดย นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด ให้แก่มณฑลทหารบกที่ 310 เพื่อบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง และสถานที่กักกันกรณีบุคคลที่มีความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในด้านบริการประชาชน และสังคม

เลื่อนขึ้นข้างบน