กปภ.สาขาตาก ร่วมโครงการ “ตู้ตากปันสุข” สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตาก ร่วมโครงการ “ตู้ตากปันสุข” สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19


กปภ.สาขาตาก ร่วมโครงการ “ตู้ตากปันสุข” สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก โดย นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมโครงการ "ตู้ตากปันสุข" โดยสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ณ บริเวณประตูทางเข้าหน้าศาลากลางจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


 

เลื่อนขึ้นข้างบน