กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563


กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  กปภ.สาขาปราจีนบุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ      พ.ศ.2563  ณ  บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี  นำโดย นายพิสิทธิ์  คล้ายยวงทอง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปี 2563  จำนวน  100  ต้น  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

เลื่อนขึ้นข้างบน