กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมกับเมืองพัทยา เรื่อง โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมกับเมืองพัทยา เรื่อง โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมกับเมืองพัทยา เรื่อง โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า

   วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ร่วมประชุมกับเมืองพัทยา  เรื่อง โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซางปัจจุบัน กำลังประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมาก โดยเฉพาะพื้นที่กลางใจเมืองย่านเศรษฐกิจ จึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะขึ้น เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ต่อไป 
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน