กปภ.ข.10 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.นครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.นครสวรรค์


กปภ.ข.10 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด ให้แก่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายวีรภัทร กันภัย เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการเป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ  จุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหน้าจุดตรวจตำรวจทางหลวงกู้ภัย (เขาเขียว) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เลื่อนขึ้นข้างบน