กปภ.ข.4 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563


กปภ.ข.4 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ผู้อำนวยการกอง และพนักงานในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน กปภ.ข.4 
 
โอกาสนี้ กปภ.ข.4 ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาและสถานที่ลงนามถวายพระพรไว้บริเวณห้องโถงอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4 เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ตลอดจนประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน