การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ณ สวนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ณ สวนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ณ สวนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศมอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พร้อมด้วยส่วนงานราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน  กลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ  และประชาชนจิตอาสา  โดยในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขาอรัญประเทศได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 450 ขวด ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จเพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   ณ สวนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน