กปภ.สาขาสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


กปภ.สาขาสระแก้ว  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ​ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบหมายให้นายสายันต์ บุญผิว และนายชัยยา จันทร์ศรีทอง พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเนินเขาด้านหลังวัดเขาป่าแก้ว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน