กปภ.เขต ๑ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


กปภ.เขต ๑ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ประธานในพิธี) นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้างานในสังกัด กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยประธานและผู้เข้าร่วมในพิธีฯ ได้ร่วมถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องโถงอาคารสำนักงาน กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน