กปภ.สาขาระยอง สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และโครงการปันสุขเคลื่อนที่ "มีแล้วแบ่งปัน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และโครงการปันสุขเคลื่อนที่ "มีแล้วแบ่งปัน"


กปภ.สาขาระยอง สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และโครงการปันสุขเคลื่อนที่ "มีแล้วแบ่งปัน"

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาระยอง โดย นายไพฑูรย์  อรชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง มอบหมายให้ นายดนัย  เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด ให้แก่อำเภอเมืองระยอง ในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และโครงการปันสุขเคลื่อนที่ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เลื่อนขึ้นข้างบน