กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว


กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบหมายให้นางศิรีวรรณ มีสุข หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 360 ขวด เพื่อใช้ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน