กปภ.เขต ๑ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ชลบุรี


กปภ.เขต ๑ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ชลบุรี

                 เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลาง จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี นายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ กปภ.เขต ๑ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อร่วมวางแนวทางการบริหารจัดการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำของจังหวัดชลบุรีและนำเสนอแผนการเพิ่มกำลังการผลิตของ กปภ. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

เลื่อนขึ้นข้างบน