กปภ.ข.4 ประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ครั้งที่ 2/2563


กปภ.ข.4 ประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ครั้งที่ 2/2563

          วันที่ 16 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safe Plan) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน โดยมี นายสิงหชัย อิทพิชัย ผช.ผอ.กปภ.ข.4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิเขต 4                      

         โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานผลดำเนินงาน WSP ประจำปีงบประมาณ 2563,รายงานการใช้งบประมาณและรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินงาน                    

         ทั้งนี้ ผอ.กปภ.ข.4 ได้เน้นย้ำให้คณะทำงาน ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดของ กปภ.สาขาในสังกัด ตามกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลัง

เลื่อนขึ้นข้างบน