กปภ.สาขาบ้านบึง ล้างถังตะกอน ตามโครงการ WSP ณ สถานีผลิตบ้านบึงขยาย (หนองน้ำเขียว) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ล้างถังตะกอน ตามโครงการ WSP ณ สถานีผลิตบ้านบึงขยาย (หนองน้ำเขียว)


กปภ.สาขาบ้านบึง ล้างถังตะกอน ตามโครงการ WSP ณ สถานีผลิตบ้านบึงขยาย (หนองน้ำเขียว)

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายรัตนัย แสงสว่าง ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นายประภัทธิ์ ธรรมพร หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสายงานผลิต ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำบ้านบึงขยาย (หนองน้ำเขียว) ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) เพื่อให้เกิดระบบการดำเนินการจัดการผลิตและจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน