รปก.๓ และ ผอ.กปภ.ข.๑ ร่วมหารือ กับ กรมชลประทาน วางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับ EEC (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๓ และ ผอ.กปภ.ข.๑ ร่วมหารือ กับ กรมชลประทาน วางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับ EEC


รปก.๓ และ ผอ.กปภ.ข.๑ ร่วมหารือ กับ กรมชลประทาน วางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับ EEC

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน และคณะฯ ร่วมหารือแผนงานการพัฒนาเครือข่ายของกรมชลประทาน และการประปาส่วนภูมิภาคในภาคตะวันออก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ให้รองรับการต้องการความใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมกันนี้ได้หารือการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมของระบบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ ให้สามารถดำเนินการตลอดในช่วงฤดูฝน ๒๕๖๓

เลื่อนขึ้นข้างบน