กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน(HOME CARE) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน(HOME CARE)


กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน(HOME CARE)

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน(HOME CARE)

*********************************
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ "เติมใจให้กัน" (HOME CARE) บริเวณบ้านคลองขุด.5 .คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน