การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย คณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO:9001:2015 จัดการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย คณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO:9001:2015 จัดการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 2/2563


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย คณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO:9001:2015 จัดการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 2/2563

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยคณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO:9001:2015 จัดการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 2/2563 เพื่อปรับปรุงนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน KPI เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค เสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น2 สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน เมือวันที่ 17 มิถุนายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน