การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำ เดือนมิถุนายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำ เดือนมิถุนายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำ เดือนมิถุนายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม โดยได้มีการติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปา กองพันทหารราบที่ 2 , แนวทางการอนุมัติขอจ้าง ลูกจ้างของทุกสายงาน พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค ในการทำงานของแต่ละสายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน