การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง "องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง "องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน"


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง "องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน"

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  นำโดย นายสมชาย  ตันฑุลวาณิช  ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง  ,นางสาวสุรภา  พุทธนารัตน์  ผช.ผจก.กปภ.สาขาบางปะกง  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ร่วมแสดงเจตจำนงด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตน
"การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน"
 
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ขององค์กร และพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน