กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวง


กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวง

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร โดย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผจก.กปภ. มอบหมายให้นายก้องตะวัน ดาทา  พนักงานคอมพิวเตอร์ 6  มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน "Big Cleaning Day"เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

เลื่อนขึ้นข้างบน