กปภ.สาขาสระแก้วร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้วร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว


กปภ.สาขาสระแก้วร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว

วันที่ 24 มิถุนายน 63 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนางศิรีวรรณ มีสุข หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พร้อมนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 360 ขวดด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน