กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานสัญญาให้เช่าบริหารและดำเนินการระบบประปาสัตหีบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานสัญญาให้เช่าบริหารและดำเนินการระบบประปาสัตหีบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานสัญญาให้เช่าบริหารและดำเนินการระบบประปาสัตหีบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

               เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) พร้อมคณะทำงานการดำเนินงานสัญญาให้เช่าบริหารและดำเนินการระบบประปาสัตหีบ ร่วมประชุมกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เป็นประธาน  เพื่อหารือเรื่อง ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้เช่าบริหารและดำเนินการระบบประปาสัตหีบ 
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน