การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เข้าร่วมประชุมซักซ้อม การปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เข้าร่วมประชุมซักซ้อม การปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เข้าร่วมประชุมซักซ้อม การปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

ด้วยในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำโดย นายสมโภชน์ สะมะโน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน

เข้าร่วมประชุมซักซ้อม การปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของกปภ.สาขา (BCM) โดยร่วมประชุมร่วมกับ กปภ.ข.1 ผ่านทาง Video Conference

เพื่อการดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแนวทางเดียวกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน