การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2563

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำโดยนายสมโภชน์ สะมะโน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า พร้อมด้วยนายวรวิทย์ แจ้งจินต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประปาบางคล้า โดยผ่านระบบ Video Conference  ร่วมกับงานตรวจสอบภูมิภาค 1 กองตรวจสอบภูมิภาค 4 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน