กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมหารือในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำฯ จ.ฉะเชิงเทรา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมหารือในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำฯ จ.ฉะเชิงเทรา


กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมหารือในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำฯ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ นำโดย นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำใน จ.ฉะเชิงเทรา และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์จัดทำรายงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกทั้งระบบ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง โดยเฉพาะเพื่อการประปาใน จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

เลื่อนขึ้นข้างบน