ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ พร้อมด้วยทีมงานจากกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ พร้อมด้วยทีมงานจากกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ พร้อมด้วยทีมงานจากกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

ในวันจันทร์ที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ นายอัษฎา  ชูสิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ พร้อมด้วยทีมงานจากกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล เพื่อสนับสนุนแนวทางบริหารจัดการน้ำ  ทั้งระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำ ที่สถานีผลิตน้ำควนโดน และดูงานต่อที่สถานีผลิตน้ำดุสนที่กำลังก่อสร้างใหม่ เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตและจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูลในอนาคต

เลื่อนขึ้นข้างบน