การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563”

29 มิถุนายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน ออกหน่วยเติมใจให้กัน  ครั้งที่ 3/2563”

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2563  กปภ.สาขาแม่ริม นำโดยนายทิวา  ระดีรมย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาแม่ริม และนายวุฒิศักดิ์  ไชยเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาแม่ริม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเติมใจให้กัน ณ โครงการหมู่บ้านลัดดารมย์เชียงใหม่ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกปภ. และร่วมพูดคุย สอบถามข้อมูล ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบประปา พร้อมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์และของที่ระลึก ให้แก่ผู้ใช้น้ำ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน