กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563)  นายอธิวิศน์  เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ทั้งนี้ กปภ.สาขาปากท่อ ได้มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมจัดสมุดลงนามไว้ ณ บริเวณห้องโถงรับรองลูกค้า เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่องาน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2563 ณ สำนักงานกปภ.สาขาปากท่อ และที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน