กปภ.สาขาปากท่อจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563


กปภ.สาขาปากท่อจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563) นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563 ณ บ้านห้วยโรง หมู่ที่ 2  ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประปา และให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แนะนำการใช้งาน PWA Line Official  ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร เพื่อนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน