กปภ.สาขาปากท่อ ล้างถังตกตะกอน ตามแผนงานนโยบาย WSP ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อ ล้างถังตกตะกอน ตามแผนงานนโยบาย WSP ประจำเดือน มิถุนายน 2563


กปภ.สาขาปากท่อ ล้างถังตกตะกอน ตามแผนงานนโยบาย WSP ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันนี้ (วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563) นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ มอบหมายให้ นายพันธ์ทวี สุขทั่วญาติ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนงานนโยบายโครงการน้ำสะอาด WSP ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน ณ สถานีผลิตน้ำดอนทราย หมู่ที่ 4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน