กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk)“ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk)“ ประจำเดือน มิถุนายน 2563


กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk)“ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563)  นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยได้พูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการระบาดเบื้องต้นสำหรับพนักงาน และผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน