การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ จัดโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ จัดโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ จัดโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ โดยนางกรุณา​ คุ้ม​สว่าง​ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ กปภ.สาขาผักไห่ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต "องค์กรโปร่งใส" เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักที่จะบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส

เลื่อนขึ้นข้างบน