การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 9/2563 (Social distancing) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 9/2563 (Social distancing)


การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 9/2563 (Social distancing)

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง นำโดยนายบัญญัติ จุลรอด ผจก.กปภ.สาขาตรัง หนง.และพนักงาน จัดกิจกรรม  Morning Talk ครั้งที่ 9/2563  (Social distancing)

 (1.) การติดตามมาตรการ ประกาศสถานการณ์การป้องกันการระบาดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)                            

(2.) แจ้งการประชุมจังหวัด งบฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการประปาไม่มี  จังหวัดตรังเน้นงบเศรษฐกิจฐานรากหญ้า   (3.)ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 ร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2563 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

( 4.) แจ้งให้งานผลิตลงตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียนที่จะเปิดเทอมในเดือนกรกฎาคม 2563  การคุมคุมค่าไฟฟ้าและค่าสารเคมี       (5.)การลดน้ำสูญเสีย การตรวจสอบคุมคุมระบบ DMA

(6.)การตอบแบบสำรวจของ กปภ.ให้พนักงานดำเนินการตอบให้ทันตามเวลาที่กำหนด  (7.).หัวหน้างานนำเสนอแผนงานที่ได้ดำเนินการแล้วในรอบเดือนที่ผ่านมาและแผนงานที่จะดำเนินการในเดือนถัดไป

เลื่อนขึ้นข้างบน