การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เข้าร่วมประชุม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เข้าร่วมประชุม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เข้าร่วมประชุม Morning Talk  ประจำเดือน  มิถุนายน  2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำโดยนายสมโภชน์ สะมะโน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า พร้อมด้วย นายวรวิทย์ แจ้งจิตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน

และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ซึ่งได้จัดประชุมหารือถึงปัญหาอุปสรรค ต่างๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละส่วนงาน

พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหา หลังจากหน่วยตรวจสอบส่วนกลางเข้าทำการตรวจสอบแล้วเสร็จพร้อมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงาน  พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลแก่พนักงาน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นด่าวเด่นประจำไตรมาส 3/2563

ซึ่งได้แก่ นางสาวนพวรรณ กุลศิริรัตน์ ตำแหน่ง นักบัญชี 4 งานจัดเก็บรายได้

เลื่อนขึ้นข้างบน