กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"

วันอังคารที่  30 มิถุนายน  2563  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน" ลงพื้นที่พบลูกค้ารายเก่า รายใหม่ และลูกค้าในอนาคต ณ หมู่บ้านคั่นกะได หมู่ 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำที่อยู่ในเขตจำหน่ายน้ำของ กปถ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านฟรี รับแจ้งข้อร้องเรียนท่อแตก ท่อรั่ว รวมถึงให้ความรู้ในการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน และสำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของลูกค้าที่มี กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำมาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น และได้แนะนำ Line Official : @pwathailand ในการตรวจสอบค่าน้ำประปาและชำระค่าน้ำประปาผ่านระบบออนไลน์

เลื่อนขึ้นข้างบน