กปภ.สาขาแม่ริม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่ริม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

24 กรกฎาคม 2563


กปภ.สาขาแม่ริม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563  พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นำโดยนายทิวา  ระดีรมย์  ผจก.กปภ.สาขาแม่ริม นายวุฒิศักดิ์  ไชยเทพ ผช.ผจก.กปภ.สาขาแม่ริม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563  เพื่อแสดงความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประเทศชาติสืบไป พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน