รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 แผนป้องกันภัยแล้งและโครงการปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาอุทัยธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 แผนป้องกันภัยแล้งและโครงการปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาอุทัยธานี


รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 แผนป้องกันภัยแล้งและโครงการปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาอุทัยธานี

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่เกี่ยวข้องของกปภ.เขต 10 และนายสมเจต กาหล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      ทั้งนี้ รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 ได้ติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10, มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขาอุทัยธานี การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งนอกเขตพื้นที่จ่ายน้ำและติดตามความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของ กปภ.สาขาอุทัยธานีอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน