กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

22 กรกฎาคม 2563


กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

                    วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดยนางสาวกฤติกา ธรรมสโร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ กปภ.สาขาระนอง เป็นการทำงานแบบบูรณการร่วมกันทั้ง 4 งาน คือ งานน้ำสูญเสีย,งานมาตรวัดน้ำ,งานแผนที่และแนวท่อ และงานลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผอ.กรจ.4 มอบนโยบาย PWA 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้เป็น Digital Culture เปลี่ยนแปลงการทำงานให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในโลกดิจิทัล การแบ่งปันข้อมูลการทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใส การบริหารจัดการข้อมูลร่วมกันในทุกสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน